Energy

- Enerji tesisleri için, enerji nakil hatlarının projelendirilmesi ve uygulanması 
- Termik santrallerin montajı 
- Doğal gaz santralleri (Kojenerasyon tesisleri) projelendirilmesi ve uygulanması 
- Trijenerasyon tesislerinin projelendirilmesi ve uygulanması 
- Yenilenebilir enerji santrallerinin (Rüzgar, Güneş, Gazlaştırma) projelendirilmesi ve uygulanması 
- Hidroelektrik enerji santrallerinin projelendirilmesi ve uygulanması